Wat dient u mee te nemen naar het spreekuur:

  • Medisch certificaat (niet bij eerste keuring)
  • Graag voorafgaand van de keuring de medische verklaring printen en ingevuld mee nemen. (bij eerste keuring)
  • Brilrecept en bril / contactlenzen (indien van toepassing) *
  • Medicatie (indien van toepassing)
  • Geldig paspoort of ID; NB een rijbewijs is niet geldig als ID
  • Correspondentie specialisten/ huisarts

*Indien u contactlenzen draagt op de dag van de keuring, gelieve lenzenvloeistof en een reservebril mee te nemen naar de keuring.

NB alle eventuele overige kosten zijn staan hier los van: optometrist en/of medisch specialisten, overig medisch onderzoek.

Betalingen geschieden achteraf. Gelieve na ontvangst van uw beslissing of medisch certificaat het geld over te maken.

Tarieven 2024 (inclusief BTW)

€ 200,- Cabin Crew

Bijkomende kosten bij herhalingskeuring (incl. BTW) 

€ 55,- ECG  

€ 55,- Audiogram